ลูกค้า

60+ ประเทศ 1,000+ ทางเลือกของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของเราถูกส่งออกไปยังหลายประเทศและพื้นที่ เช่น เกาหลี ปากีสถาน ไทย ญี่ปุ่น เดนมาร์ก รัสเซีย แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา และอื่นๆ จากนั้นจำนวนลูกค้าถึง 1,000 ราย

กรณีลูกค้าบางส่วนแสดงให้เห็น